top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tavararemontti Oy

Y-tunnus: 2082217-5

Osoite: Sammalparrankuja 4 C 44, 00960 Helsinki

Sähköpostiosoite: info(@)tavararemontti.fi

Puhelinnumero: +358 50 493 1772

 

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Maria Laitinen

Osoite: Sammalparrankuja 4 C 44, 00960 Helsinki

Sähköpostiosoite: info(@)tavararemontti.fi

Puhelinnumero: +358 50 493 1772

 

REKISTERIN NIMI

Tavararemontti Oy:n tuotteiden ja palveluiden käyttäjärekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tavaremontti Oy:n tuotteiden ja palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Tavararemontti Oy:n tuotteiden ja palveluiden sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

 

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

 

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: info(@)tavararemontti.fi 

bottom of page